Керівництво

 

Носова

 

 

 

 Носова Наталія Станіславівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Начальник відділу освіти, молоді та спорту здійснює керівництво відділом освіти, молоді та спорту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти, молоді та спорту.

Подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ освіти, молоді та спорту, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці.

Планує роботу відділу освіти, молоді та спорту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації.

Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти, молоді та спорту.

Представляє інтереси відділу освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту забезпечує аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типу, форми власності згідно з освітніми потребами громадян, розробку і організацію виконання районної програми розвитку освіти.

Сприяє створенню умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної та позашкільної освіти.

Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, державного стандарту загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності розташованих на території району.


 

 

Хворостян

 

 

 

Хворостян Олександра Олександрівна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Розробляє і подає на розгляд начальника відділу освіти, молоді та спорту пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, захисту громадян від насильства, расової та релігійної дискримінації, торгівлі людьми.

Здійснює особистий прийом громадян з питань поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, захисту громадян від насильства, расової та релігійної дискримінації, торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

Відповідає за роботу з дітьми-сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітьми-інвалідами, дітьми, постраждалих від Чорнобильської АЕС.

Використовує в своїй роботі організаційні, методичні, інструкторські, контрольно-інспекційні та інші форми роботи (приймає участь у нарадах, семінарах, надає консультації).

Виносить на розгляд начальника відділу освіти, молоді та спорту питання та проектирозпорядженьз питань, що належать до компетенції відділу з питань соціального захисту сім’ї, дітей, жінок та молоді.

Організовує та проводить свята, благодійні та соціальні заходи щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів серед молоді та в сім’ях громадян, соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді.

Здійснює контроль за виховною роботою навчальних закладів району.

Координує роботу навчальних закладів з питань запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, правової освіти і виховання.

Проводить реєстрацію та сприяє встановленню правового статусу особам, що постраждали від торгівлі людьми, веде документацію щодо встановлення статусу. 

 
37400, Полтавська обл. м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 9 тел. 05359 91-5-60 e-mail: osvita@adm-hrebinka.gov.ua
Використання матеріалів на інших сайтах дозволяється лише за наявності гіперпосилання на сайт osvita.adm-hrebinka.gov.ua
Онлайн радио #radiobells_script_hash