Керівництво

 

Носова

 

 

 

 Носова Наталія Станіславівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 Начальник відділу освіти, молоді та спорту здійснює керівництво відділом освіти, молоді та спорту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі освіти, молоді та спорту.

Подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про відділ освіти, молоді та спорту, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці.

Планує роботу відділу освіти, молоді та спорту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації.

Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти, молоді та спорту.

Представляє інтереси відділу освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту забезпечує аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типу, форми власності згідно з освітніми потребами громадян, розробку і організацію виконання районної програми розвитку освіти.

Сприяє створенню умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної та позашкільної освіти.

Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, державного стандарту загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності розташованих на території району.


 

 

PA0200901    

 

 Зінченко Вікторія Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Сприяє створенню умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, державного стандарту загальної середньої освіти та вимог базового компоненту дошкільної освіти навчальними закладами району.

Здійснює навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів.

Аналізує стан освіти в районі, прогнозує розвиток загальної середньої та позашкільної освіти.

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Розробляє мережу загальноосвітніх шкіл на поточний рік та прогноз розвитку мережі на наступні роки.

Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів, форм власності, забезпечує гласність його результатів.

Вивчає потребу та вносить пропозиції про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (в тому числі індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

Вивчає потребу щодо створення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

Вносить пропозиції щодо відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти.

Забезпечує якісну і своєчасну підготовку інформації органам виконавчої влади, установам, організаціям згідно розподілу функціональних обов’язків в установлені терміни.

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.


 

 

Хворостян

 

 

 

Хворостян Олександра Олександрівна

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Розробляє і подає на розгляд начальника відділу освіти, молоді та спорту пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, захисту громадян від насильства, расової та релігійної дискримінації, торгівлі людьми.

Здійснює особистий прийом громадян з питань поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, захисту громадян від насильства, расової та релігійної дискримінації, торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

Відповідає за роботу з дітьми-сиротами, дітьми, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітьми-інвалідами, дітьми, постраждалих від Чорнобильської АЕС.

Використовує в своїй роботі організаційні, методичні, інструкторські, контрольно-інспекційні та інші форми роботи (приймає участь у нарадах, семінарах, надає консультації).

Виносить на розгляд начальника відділу освіти, молоді та спорту питання та проектирозпорядженьз питань, що належать до компетенції відділу з питань соціального захисту сім’ї, дітей, жінок та молоді.

Організовує та проводить свята, благодійні та соціальні заходи щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів серед молоді та в сім’ях громадян, соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді.

Здійснює контроль за виховною роботою навчальних закладів району.

Координує роботу навчальних закладів з питань запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, правової освіти і виховання.

Проводить реєстрацію та сприяє встановленню правового статусу особам, що постраждали від торгівлі людьми, веде документацію щодо встановлення статусу. 

 
37400, Полтавська обл. м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 9 тел. 05359 91-5-60 e-mail: osvita@adm-hrebinka.gov.ua
Використання матеріалів на інших сайтах дозволяється лише за наявності гіперпосилання на сайт osvita.adm-hrebinka.gov.ua