Інклюзивна освіта

Кожна дитина - проект світу, 
І несе вона в собі особливу місію.
Плутарх

 emblema mir 012

Наказ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07 липня 2004 року № 569/38"

Про здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (Лист МСПУ)

Реформа від першої леді: інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта – це та складова гуманітарної політики кожної сучасної країни, яка свідчить наскільки її суспільство захищає невід’ємні права людини та яка сьогодні поступово входить у освітній процес України.

Інклюзивна освіта – це, передовсім, формування суспільної уваги та поваги до розмаїття та унікальності кожного учня чи учениці, що, у свою чергу, забезпечує ліпшу якість освіти для всіх дітей.   

 

Процедура
представлення дітей на районну
психолого–медико-педагогічну консультацію 

1.Виявлення дітей з особливостями психофізичного розвитку на місцях, введення їх до банку даних.

2. Подача інформації про виявлених дітей завідуючій районною ПМПК.

3. Оформлення «Картки стану здоров’я та розвитку дитини» (в робочому порядку). На огляд до лікаря-психіатра діти, які відвідують навчально - виховні заклади, в обов’язковому порядку приходять з детальною розгорнутою характеристикою.

4. З оформленою «Карткою стану здоров’я та розвитку дитини» батьки повинні з’явитись до завідуючої районно-міської ПМПК для реєстрації та визначення подальших дій.

5. Психолого-педагогічне вивчення дитини в районній психолого-медико-педагогічній консультації здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів: 

- паспортів батьків; 

- свідоцтва про народження дитини; 

- "Картки стану здоров’я і розвитку дитини"; 

- "Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід; 

- зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків; 

- документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є); 

- письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення. 

План роботи психоло-медико-педагогічної консультації на 2017-2018 навчальний рік

Графік засідань психолого-медико-педагогічної консультації

Схема психолого-педагогічної характеристики учня

Картка стану здоров’я та розвитку дитини

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

Наказ "Про внесення змін до складу психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської РДА"

 

Інклюзивне навчання

Наказ "Про створення класів з інклюзивною формою навчання та організацію в них навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р." 

Наказ "Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладахрайону"

Наказ відділу освіти, молоді та спорту від 15.08.2013 "Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання"

Наказ відділу освіти, молоді та спорту від 02.09.2016 р. "Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району"

Реабілітація дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями в соціокультурному просторі

Індивідуальний навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Дорожня карта дитини з особливими освітніми потребами інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу Полтавської області

Дорожня карта дитини з особливими освітніми потребами інклюзивного дошкільного навчального закладу Полтавської області

Індивідуальне навчання

Наказ "Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 2017/2018 навчальному році"

Положення про індивідуальну форму навчання

 Для організації індивідуального навчання учнів необхідно: 

- затвердити наказом по школі організацію навчання за індивідуальною формою та склад педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання; 

- розробити на основі типових навчальних планів , затверджених МОН України, індивідуальний навчальний план, який затверджується директором навчального закладу; 

- скласти розклад занять, який письмово погодити з батьками та розмістити його поряд із загальним шкільним розкладом занять; 

- відповідно до навчальних програм та кількості виділених годин для вивчення предметів вчителі повинні скласти календарні плани роботи, які перевіряє заступник директора школи з навчальної роботи; 

- виконання індивідуального навчального плану та програм, досягнення учнів у навчанні фіксувати в окремих журналах. 

Контроль за організацією індивідуального навчання покладається на заступника директора закладу з навчальної роботи. 

Основні корекційні вимоги до проведення індивідуальних занять: 

- проведення на початку заняття психологічного налаштування (знизити емоційне збудження, змінити поганий настрій, заспокоїти, переключити увагу, стимулювати пам’ять, мислення до сприйняття матеріалу на уроці); 

- відповідна швидкість подачі матеріалу; 

- чітке і зрозуміле формулювання завдань; 

- простий виклад матеріалу (чечення короткі, без використання складних термінів, мовних зворотів); 

- багаторазове повторення; 

- предметно-наочний та практичний характер навчання (маніпуляції з предметами, використання карток, малюнків); 

- доповнювати новий матеріал конкретними завданнями, вправами; 

- вказувати на вправи аналогічні даній, які виконувалися раніше; 

- пропонувати пробні (підвідні) вправи; 

- при потребі зменшувати складність вправ, завдань; 

- ставити уточнюючі, допоміжні запитання; 

- поєднувати дії наочного зразка зі словесною інструкцією; 

- розвивати пізнавальну сферу (використовувати вправи на розвиток сприймання, уваги, пам’яті, мислення); 

- робити узагальнення кожного етапу уроку («Отже, тільки що ми вивчили (навчилися)»); 

- проводити (не менше двох) фізкультхвилинки; 

- спонукати до дії – «давай спробуємо», «починай», «спробуй»; 

- висловлювати схвалення, щоб вселяти віру дитини в свої сили, заохочувати до навчання. 

Під час навчання обов’язково надавати логопедичну допомогу: 

- виправляти, розбирати та аналізувати допущені помилки в усному мовленні, письмові; 

- спонукати до повних відповідей (не допускати, щоб відповідь обмежувалася одним чи двома словами); 

- вислуховувати відповідь до кінця; 

- формувати словесно-логічне мислення (допомагати учневі правильно будувати речення і відповідь з дотриманням послідовності слів у реченні, речень у відповіді).

 

Нозології

Вправи для корекції звукомови

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення

Загальне недорозвинення мовлення І рівня

Загальне недорозвинення мовлення ІІ рівня

Загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня

Затримка психічного розвитку

Порушення слуху

Порушення зору

Порушення опорно-рухової системи

Легка розумова відсталість

Помірна розумова відсталість

Аутизм

Синдром Дауна

Гіперактивна дитина

12 загальних порад щодо виховання

і навчання дитини з особливими потребами

/Files/images/kartinki/сімя.jpg

 

1. Коли в дитячу колекцію якихось речей, іграшок дорослі додають свій час і самих себе – це виявляється найбільшою цінністю.

2. Увага і любов необхідні всім дітям, так само, як світло й тепло сонця для всього живого. Але для дітей з особливими потребами любов не повинна бути сліпа, вона потребує розуму, мудрості, ласки і суворості.

3. Як тільки дитина починає вередувати, обійміть її, переконайте у своїй любові.

4. Якщо не вдалося це зробити, залишіть її у спокої, не звертайте на неї уваги. Зберігайте спокій, що б дитина не робила.

5. Коли дитина заспокоїться, ласкаво поговоріть з нею. Скажіть їй, як Вас засмутила її поведінка.

6. Дитина набагато охочіше прийме вказівки, радо виконуватиме їх, якщо буде переконана в тому, що її люблять.

7. Важливо давати вихід агресії: дати змогу дитині рвати папір, різати пластилін. Після цього корисні заспокійливі заняття типу гри з піском, водою, релаксація.

8. Не робіть за дитину те, що вона у змозі зробити сама. Вона буде використовувати Вас як прислугу.

9. Не давайте обіцянок, яких Ви не зможете виконати. Це похитне віру дитини у Вас.

10.Дитина вчиться на власному досвіді, тому не слід оберігати її від наслідків власних помилок.

11.Найперше завдання для батьків таких дітей: навчити дітей навичкам самообслуговування та «правилам хорошого тону».

12. Знайдіть, зацікавте дитину творчою діяльністю. Лише у творчості особистість не буде пригнічуватися, а буде розвиватися.  

Нормативна база:

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про освіту

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  від 06.07.2010 №2442-17 "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

З А К О Н У К Р А Ї Н И  Про реабілітацію інвалідів в Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И  Про охорону дитинства

Наказ МОЗ України від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» Р А Ї Н И Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

Наказ №1205 від 06.12.2010 "Про затвердження Типових штатних нормативів ЗНЗ"

Н А К А З (Держспоживстандарт) №1327 від 28.07.2010 "Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів"

Наказ МОН України № 852 від 11 вересня 2009 року "Про введення навчального предмету «Українська жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Наказ МОН України № 855 від 11 вересня 2009 року "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009—2012 роки"

Лист МОН України № 1/9-456 від 18 червня 2012 року "Про запровадження навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти""

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 19 травня 2011 року №588/2011 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 30.09.2010 № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

Постанова Кабміну від 18 липня 2012 р. № 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963"

Постанова Кабміну від 29 липня 2009 р. N 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна""

Постанова Кабміну від 8 грудня 2006 р. N 1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів"

Розпорядження Кабміну Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1482-р "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

Наказ від 23.06.2011 № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико- педагогічні консультації»

Конвенція ООН про права інвалідів

Наказ мон України від 19.07.2004 №598 «Про постанову Кабітету Міністрів України від 5 липня 2004 р №848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Постанова Кабміну України від 5 липня 2004 р. №848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Постанова Кабміну від 12.10.2000 №1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»

Наказ МОН України від 02.12.2005 №691 «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю»

Лист МОНмолодьспорту від 02.04.2012 №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010 N 327 "НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010" (На зміну ДК 003:2005)

Наказ МОН № 732 від 20.12.2002 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ МОН №432 від  19.05.2008 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-384 від 18.05.12 "Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"

37400, Полтавська обл. м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 9 тел. 05359 91-5-60 e-mail: osvita@adm-hrebinka.gov.ua
Використання матеріалів на інших сайтах дозволяється лише за наявності гіперпосилання на сайт osvita.adm-hrebinka.gov.ua
Онлайн радио #radiobells_script_hash